+38 (097) 033-21-23

Доставка 10.00-21.00

Кафе 10.00-22.00

Договiр оферти

ДОГОВІР ОФЕРТИ
Згідно з цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, та будь-яка особа, яка пр
ийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно звані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, асортимент та детальну інформацію про які міститься на Сайті, а також надання послуг з їх доставки. Покупці при придбанні Товарів, асортимент та детальна інформація про які міститься на Сайті, приймають умови цього Договору про наведене нижче.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді договору публічної оферти.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, що відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України означає, що його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.
1.3. У разі здійснення Покупцем замовлення, вважається, що Покупець цілком, безумовно та беззастережно погоджується з усіма умовами наведених нижче положень (публічної оферти), у повному обсязі та безумовно приймаєте її (в т.ч. згоден виконувати всі зобов'язання, які покладаються на Покупця даною офертою) ) без будь-яких винятків та/або обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, а також, що Покупцеві зрозумілі всі її положення публічної оферти.
1.4. Договір, укладений Покупцем через акцепт публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України є рівносильним договору, підписаному сторонами та вважається, що Покупець ознайомився та згоден з умовами цієї публічної оферти. Цей договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, викладених у цій публічній оферті.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, асортимент та детальну інформацію про який міститься на Сайті, спрямоване на невизначене коло осіб.

2.2. «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його до віртуального кошика та надсилання Замовлення.

2.3 "Сайт" - сайт https://www. http://locatsiya.com.ua/

2.4. «Товар» - страви та напої, що пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Сайті
2.5. «Продавець» - суб'єкт господарської діяльності, який реалізує товар, представлений на сайті Locatciya.com.ua

2.6. «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, які відвідали Сайт та мають намір придбати той чи інший Товар.

2.7. «Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Сайті, Мобільному додатку заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується продавцю.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором продати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених цим Договором, купити Товар, сплативши його вартість.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на Сайті або за телефоном

за допомогою оператора.

4.2. Замовлення приймаються Продавцем щодня без перерви та вихідних з 10:00 до 22:00.

4.3. Щоб оформити замовлення через сайт Покупцеві необхідно:

- вибрати товари, представлені на Сайті, їх кількість, та натиснути «Замовити», Товар буде автоматично доданий до розділу «Кошик»;

- Заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення, вибрати спосіб оплати Товару;

- після закінчення замовлення вибрати функцію "Оформити замовлення".
4.4. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у разі, якщо:

4.4.1. після завершення Покупцем дій щодо оформлення замовлення на Сайті, оператор кол-центру Продавця в телефонному режимі зв'яжеться з Покупцем, за потреби уточнить деталі замовлення та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу;

4.4.2. у разі, коли під час дій щодо оформлення замовлення Покупець натисне галочку «не дзвоніть мені» та натисне кнопку «підтвердити замовлення»;

4.4.3. після здійснення Покупцем замовлення в телефонному режимі оператор кол-центру усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.
4.5. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним під час оформлення замовлення.

4.6. Продавець зобов'язується надати Покупцеві всю інформацію, пов'язану з товарами, оформленням та виконанням замовлення, яка є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

ДОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Товар доставляється продавцем або залученими ним третіми особами. При неможливості зв'язатися з Покупцем за вказаним номером телефону, при здійсненні замовлення - замовлення вважається анульованим.

5.2. Затримки при доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставин, що сталися з вини Продавця.

5.3. Доставка Замовлення Покупцю здійснюється Продавцем за адресою, вказаною у замовленні.

5.4. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.
5.5. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний перевірити Товар щодо відповідності замовленому та цілісності упаковки. Відсутність претензій Покупця до доставленого Товару свідчить про те, що Продавець повністю та належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.

ОПЛАТА ТОВАРУ

6.1. Ціна товару вказується в гривнях.

6.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості всіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором кол-центру Продавця на замовлення Покупця, з урахуванням актуальної на момент оформлення замовлення вартості цих Товарів, зазначеної на Сайті, всіх податків і зборів, а також вартості комплектації замовлення.
6.3. Загальна вартість замовлення вказується на Сайті або повідомляється оператором кол-центру Продавця Покупцю під час оформлення замовлення.

6.4. Оплата Товару здійснюється готівкою кур'єру при отриманні замовлення або за допомогою безготівкового розрахунку шляхом внесення оплати за допомогою банківських карток на Сайті

6.5. Оплата товару здійснюється у національній валюті України.

6.6. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання Покупцем обов'язку щодо оплати відповідного замовлення.
6.7. Вартість та асортимент товарів на Сайті може бути змінена Продавцем на власний розсуд у будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця. При цьому вартість товарів, вказана на сайті на момент оформлення конкретного замовлення, є актуальною для оформлення цього замовлення.

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару неналежної якості після його огляду на момент прийому товару.
7.2. У разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцю за Товар неналежної якості протягом 10 банківських днів.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1. За цим Договором Продавець зобов'язується продати Товари, пропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов цієї оферти, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити замовлені ним продукти.

8.2. Даний Договір поширюється на всі товари, продемонстровані на Сайті Мобільному додатку на момент здійснення Замовлення Покупцем.
8.3. Продавець зобов'язується:

- продавати товари, передбачені умовами цього Договору;

- забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів;

- надавати консультації з питань користування Сайтом та оформлення Замовлення;

8.4. Продавець має право:

- відмовити у продажу та/або передачі замовлених Товарів у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до цього Договору;
- вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку;

- вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на свій розсуд;

- залучати третіх осіб до виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

- змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення телефону;
8.5. Покупець зобов'язується:

- уважно ознайомитись з умовами цього договору;

- дотримуватись умов цього Договору

- прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;

- Сплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;

- перевірити кількість та найменування замовлених Товарів при їх отриманні.
8.6. Покупець має право:

- вимагати від продавця продажу Товарів відповідно до умов цього Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.
9.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

9.3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

9.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів із моменту отримання таких претензій.

9.5. Покупець несе відповідальність за правильність та достовірність внесених даних у форму Замовлення.
10. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

10.1 Усі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з його виконанням, Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

10.2. Усі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, надісланої рекомендованим листом у вигляді поштового зв'язку.

10.3. У разі, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

11.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на збирання, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (ім'я, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передачі їх третім особам виключно з метою та в рамках забезпечення Продавцем виконання обов'язків покладених на нього відповідно до умов цієї оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов цієї оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.
11.1.1. Продавець має право надавати доступ та передавати персональні дані Покупця третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки - виконання умов цієї оферти. При цьому, третім особам, які можуть мати доступ до особистої інформації Покупця, якщо це необхідно для виконання їх функцій, забороняється використовувати особисту інформацію для інших цілей, ніж для виконання умов цієї оферти. 
11.2. Продавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні повідомлення на мобільний телефон Покупця. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, надіславши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.
11.3. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем у загальнодоступній формі на Сайті.

11.4. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. 
При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої під час телефонних переговорів, та/або передачі її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про інформацію».
11.5. Загальна інформація щодо таких аспектів, як кількість відвідувачів сайту, на які сторінки вони заходять, яку інформацію завантажують, тип браузера та операційна система, яку вони використовують, назва провайдера інтернет-послуг тощо. автоматично виходить продавцем. Продавець має право узагальнювати цю інформацію з подібними даними щодо інших відвідувачів з метою подальшого аналізу та вдосконалення пристосування Сайту з потребами відвідувачів (потенційних Покупців).

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1. Цей Договір вважається укладеним у момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

12.2. Договір діє до виконання Сторонами всіх умов цього Договору.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов'язань є наслідком обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать зокрема: загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій у роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, зловмисні дії третіх осіб стосовно Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, пробки на дорогах тощо. 

 
14. ДОДАТКОВІ УМОВИ 14.1. Продавець має право переуступати або будь-яким іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам. 14.2. Сайт може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних чи інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. 14.3. З усіх питань, які не передбачені умовами цієї оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.
14.4. У разі встановлення особливих умов щодо асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв'язку з проведенням акцій тощо. - такі дії не вважатимуться порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.

14.5. Оформляючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно телефоном, на Сайті) Покупець підтверджує наступне:

- покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх повною мірою та беззастережно; 
- покупець ознайомлений та згоден з асортиментом та вартістю товару, умови їх оплати та доставки іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті;

- усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адреса доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними.

Покупець надав усі необхідні деталі замовлення щодо асортименту, кількості Товарів тощо, які мав намір надати при оформленні замовлення. Внесення змін на замовлення або відмовлення від замовлення після його підтвердження не допускається.
Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

Цей Договір укладається шляхом акцепту Покупцем, цієї публічної оферти, що містить усі істотні умови договору, без підписання Сторонами.

Покупець дає згоду використання своїх персональних даних.
У випадках, які не врегульовані цим Договором, Покупець та Продавець зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

Сервіс locatsiya

Засоби зв'язку: 094-955-71-24

E-mail: Locatsiya@gmail.com

Поштова адреса: м. Южне, вул. Приморська, 11 а
* Сервіс доставки locatsiya у кожному конкретному випадку може залучати третіх осіб окремих суб'єктів підприємницької діяльності для виконання умов даного договору.